Ar tikrai Tarybos narys neturi pasirinkimo laisvės?

Klaipėdos rajono savivaldybės meras praėjusią savaitę man, Tarybos nariams R. Petrauskienei ir N. Galvanauskui išplatino žemiau pateiktą laišką, prašydamas su juo supažindinti ir savo frakcijų narius. Šio laiško turiniu noriu pasidalinti ir su žmonėmis.

Pasvarstykime kartu, ar tikrai gyvename demokratinėje Lietuvoje, o gal čia tik mūsų rajono išskirtinumas, kai rajono vadovai bando sukišti visus Tarybos narius į vieną maišą?

„Primename, kad Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnyje įtvirtintos savivaldybės tarybos nario pareigos, kurių viena yra dalyvauti savivaldybės tarybos posėdžiuose. Savivaldybės tarybos nariai tarybos posėdyje svarstomais klausimais balsuodami priima sprendimus. Prieš kiekvieną posėdį tarybos nariams išduodamos balsavimo elektronine balsų skaičiavimo sistema identifikavimo kartelės. Pirmuoju balsavimu patikrinamas tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių skaičius ir ar yra kvorumas. Balsuojant kiekvienu klausimu pirmiausia reikia užsiregistruoti balsavimui ir tada išreikšti savo nuomonę svarstomu klausimu: „už“, „prieš“ ar „susilaikau“. Taigi tinkamu dalyvavimu savivaldybės tarybos posėdžiuose laikytinas tinkamas balsavimo svarstomais klausimais procedūros atlikimas: užsiregistravimas balsavimui dėl kiekvieno tarybos posėdyje svarstomo klausimo ir savo nuomonės išreiškimas jo atžvilgiu.

2018 m. birželio 28 d. Klaipėdos rajono tarybos posėdyje buvo nepriimti sprendimai dėl: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T11-218 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veik­los plano 2018–2020 m. tvirtinimo“ pakeitimo;

2. protokolinio pavedimo svarstant informaciją dėl „Gargždų SC“ krepšinio komandos papildomo finansavimo;

3. protokolinio pavedimo Švietimo, kultūros ir sporto bei Ekonomikos ir biudžeto komitetams apsvarstyti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T11-185 „Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą privačiose švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimą.

Sprendimai nepriimti dėl to, kad Tarybos nariai neužsiregistravo svarstomo klausimo balsavimui ir neišreiškė savo nuomonės.

Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta tarybos nario priesaika, kuria tarybos narys įsipareigoja „<…>gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus.“ Darytina išvada, kad tarybos narys, dalyvaudamas tarybos posėdyje, bet neužsiregistruodamas balsavimui dėl kiekvieno tarybos posėdyje svarstomo klausimo, galimai nesąžiningai atlieka tarybos nario pareigas ir taip sulaužo tarybos nario priesaiką.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ateityje pasikartojant situacijoms, kad tarybos narys neužsiregistruoja svarstomo klausimo balsavimui ir taip neišreiškia savo nuomonės, bus svarstoma galimybė taikyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnyje numatytą procedūrą.

Maloniai prašome su šiuo raštu supažindinti ir kitus frakcijų narius“, – po laišku pasirašo Savivaldybės meras Vaclovas Dačkauskas.

Taigi, tokio turinio laiškas trims rajono Tarybos nariams yra įspėjimas neturėti savo pozicijos? Žinoti, kad prieš vėją nepapūsi?..

Vaclovas MACIJAUSKAS

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių