Gargždiškiai nebeapsikenčia smarvės: įtarimai – pramonės pusėn

Visi nori gyventi švarioje ir saugioje aplinkoje, tačiau gargždiškiai teiraujasi, ką daryti, kai vakare nebeįmanoma lango praverti, nes tvyro salsvas smarvės tvaikas. Besiskundžiantieji gyvena Gargždų pakraštyje ties Dariaus ir Girėno bei Pušų g. Jų žvilgsniai krypsta į netoliese besidriekiantį pramonės rajoną, spėliojama, galbūt nosį riečiantys kvapai – čia veikiančių bendrovių veiklos pasekmė.

Pažeidimų nenustatyta

Klaipėdos valdybos Klaipėdos rajono aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkė Diana Šeirienė informavo, kad, jų žiniomis, kvapas gali būti iš pietinėje dalyje esančio Gargždų miesto pramoninio kvartalo. Dalis įmonių, iš kurių gali sklisti kvapas, 2021 metais jau patikrintos, pažeidimų, susijusių su sklindančiu kvapu, nenustatyta. „Apie technologinių procesų pakeitimus ar neatitikimus ūkio subjektai informacijos nepateikė. 2021 metais atliekant valstybinę laboratorinę kontrolę, šių ūkio subjektų oro taršos viršijimų nenustatyta“, – teigė D. Šeirienė.

Anot jos, šiuo metu (rugsėjo 15 d.) kvapas nejaučiamas. Klaipėdos rajono savivaldybė oro taršos monitoringo 2021 metais iki šiol nevykdė. Savivaldybės administracijos Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyriaus vedėja Ernesta Badalova informavo, kad Savivaldybė šiuo metu perka oro monitoringo paslaugas, tačiau pagal monitoringo programą parametrai stebimi vieną kartą per ketvirtį.

Rajono aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkė D. Šeirienė pridūrė, kadangi valstybinę kvapų kontrolę vykdo Visuomenės sveikatos centras, jis apie sklidusius kvapus informuotas.

Koncentraciją vertina ne bet kur

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Gargždų skyriaus vedėja Aušra Syminienė „Bangą“ informavo, kad skundų, susijusių su kvapais, nagrinėjimą reglamentuoja sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta higienos norma „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklės.

Anot jos, kvapo koncentracija vertinama ne bet kur, o tik gyvenamosiose patalpose, visuomeninės paskirties pastatų patalpose, susijusiose su apgyvendinimu (viešbučiuose, bendrabučiuose, kalėjimuose, kareivinėse, vienuolynuose ir kt.), vaikų ugdymo įstaigų, asmens sveikatos priežiūros įstaigų patalpose ir jų sklypuose 40 m spinduliu apie pastatą ir šiose vietose negali viršyti 8 europinių kvapo vienetų (OUE/m3). „Atkreipiame dėmesį, kad ši vertė taikoma tik kvapams, atsirandantiems dėl ūkinės komercinės veiklos iš stacionarių šaltinių. Kvapo koncentracijos ribinė vertė netaikoma buities sąlygomis atsiradusiems kvapams bei kvapams, atsirandantiems dėl taršos, esant avarijoms ir ekstremalioms situacijoms bei jas likviduojant. Tokiais atvejais gyventojų prašymai dėl kvapų netiriami“, – teigė A. Syminienė.

Prašymuose – būtini duomenys

Gyventojams savo gyvenamojoje aplinkoje jaučiant nuolatinį ar nuolat pasikartojantį epizodinį kvapą, kuris galimai sklinda iš ūkinės veiklos stacionaraus šaltinio, reikėtų kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (NVSC). Klaipėdos rajono gyventojams – į NVSC Klaipėdos departamentą ar šio departamento Gargždų skyrių raštu.

Gargždų skyriaus vedėja A. Syminienė akcentavo, kad asmenų raštu pateikti prašymai, pareiškimai, skundai priimami ir nagrinėjami tik tais atvejais, kai juose pareiškėjas nurodo vardą ir pavardę, gyvenamosios vietos adresą bei savo kontaktinius duomenis. Skunde būtina pateikti ūkinės komercinės veiklos, dėl kurios sklinda kvapai į gyvenamosios aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, vykdytojo pavadinimą ir veiklos vykdymo adresą. Skunde reikia aprašyti kvapo pobūdį bei laiką, kada jaučiamas kvapas, kada jis intensyviausias, ir laiką, kada pareiškėjas siūlo atlikti sklindančio kvapo kontrolę. Nes tik pareiškėjas geriausiai žino, kada tie kvapai būna intensyviausi.

Gavus skundą, NVSC pagal nustatytą tvarką sudaro specialią komisiją iš kompetentingų institucijų atstovų: teritorinio visuomenės sveikatos centro, Savivaldybės, kurios teritorijoje vykdoma ūkinė komercinė veikla, ir kitų ūkinei komercinei veiklai leidimą išdavusių institucijų atstovų (pvz., Aplinkos apsaugos tarnybos, Maisto ir veterinarinės tarnybos).

Jeigu pareiškėjo nurodytu laiku ši komisija, atvykusi į pareiškėjo nurodytą gyvenamąją aplinką, pajustų kvapą, skundas tolimesniam nagrinėjimui būtų perduodamas tai atsakingai institucijai, kuri būtų išdavusi leidimą ūkinei veiklai, dėl kurios veiklos galimai sklinda kvapas. Institucija pagal savo kompetenciją tikrintų, ar įmonė nepažeidžia kokių nors veiklos vykdymo sąlygų, dėl ko galimai į aplinką skiriasi nemalonūs kvapai.

Šiuo metu raštiško skundo dėl nemalonių kvapų gyvenamuosiuose kvartaluose, kurie driekiasi netoli pramonės rajono, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Gargždų skyrius nėra gavęs.

Tai žinotina

Asmenų skundus dėl kvapų Klaipėdos rajono gyvenamosios aplinkos ore galima pateikti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento Gargždų skyriui (Klaipėdos r. sav., Gargždai, Kvietinių g. 8, faksas (8 46) 45 23 01, el. paštas gargzdai@nvsc.lt).

Agnė ADOMAITĖ

„Bangos“ archyvo asociatyvinė nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių