Lietuvių kalbos ir matematikos pasiekimams gerinti – ES lėšos

Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Nijolė Gotlibienė ir Švietimo centro direktorė Ramutė Sirutienė.

 

Rajono pedagogų bendruomenei praėjusį trečiadienį Švietimo centre pristatyti du projektai, finansuojami ES struktūrinių fondų ir Klaipėdos rajono savivaldybės lėšomis. Įgyvendinant projektus bus siekiama, kad kiekvienoje projekte dalyvaujančioje mokykloje 4 klasių mokinių lietuvių kalbos ir 8 klasių mokinių matematikos pasiekimai pagerėtų. Projekte dirbantiems ir inovacijas diegiantiems mokytojams bus mokamas darbo užmokestis.

Projektus rengė Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Nijolė Gotlibienė ir Švietimo centro direktorė Ramutė Sirutienė.

Atsilieka nuo vidurkio

Projekto „Atvirkščia pamoka – kiekvieno mokinio pažangai“ įgyvendinimui skirta 89 425,58 Eur. 98 proc. – ES lėšos ir tik 2 proc. – iš Savivaldybės biudžeto. Švietimo centro direktorė R. Sirutienė pristatė, jog projekte dalyvaus ir ugdymo kokybę tobulins 4 rajono mokyklų – Priekulės Ievos Simonaitytės ir Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijų, Dovilų ir Plikių Ievos Labutytės pagrindinių mokyklų – visi pradinių klasių mokytojai. Atlikus 4 klasės Nacio­nalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) rezultatų analizę nustatyta, kad šiose mokyklose silpniausia rašymo gebėjimo dalis yra raštingumas, pasiekimai atsilieka nuo šalies mokinių raštingumo vidurkio.

„Gargždų „Kranto“ pagrindinė mokykla projekte dalyvauja kaip konsultuojanti mokykla, nes šios mokyklos 4 klasės mokiniai pasižymi žymiai aukštesniais (73,5 proc.) negu šalies vidurkis (63 proc.) rašymo pasiekimais. Beveik pusės visų 4 klasės mokinių rašymo gebėjimai NMPP metu įvertinti aukštesniuoju lygiu. Tai yra besitobulinančių mokyklų siekiamybė“, – „Kranto“ ketvirtokų rezultatais pasidžiaugė R. Sirutienė.

Pažangos stebėjimui – programa

Švietimo centro direktorė akcentavo, jog rašymo gebėjimų mokymas projekto mokyklų pradinėse klasėse yra nukreiptas į vidutinį lygį, neskatinant mokinių siekti didesnės pažangos. Dažnai dėl laiko stokos per pamoką netikrinama, kaip mokiniui pavyko atlikti namų darbus, su kokiais sunkumais jis susidūrė.

Įgyvendinant projektą bus siekiama, kad per dvejus projekto įgyvendinimo metus kiekvienoje projekto mokykloje 4 klasės mokinių, kurie pasiekia aukštesnįjį rašymo gebėjimų lygį, dalis padidėtų ne mažiau kaip 20 proc., o mokinių raštingumas viršytų šalies vidurkį.

Direktorė supažindino, jog visose besitobulinančiose projekto mokyklose lietuvių kalbos pamokose bus įdiegta inovatyvi, nuosekli ir sisteminga individualios mokinių pažangos stebėjimo ir matavimo sistema. Pažanga bus labai tiksliai fiksuojama ir stebima projekto metu sukurtoje individualios mokinių pažangos stebėjimo kompiuterinėje programoje.

Dalyvaus ir tėvai

Projekto „Motyvuoti mokytojai ir tėvai, – motyvuoti mokiniai“ (114 806,83 Eur) mokyklos-partnerės: Gargždų ,,Minijos“ progimnazija, Endriejavo, Lapių, Kretingalės, Dituvos pagrindinės mokyklos. NMPP matematikos rezultatų pasiskirstymas pagal lygius (nepatenkinamas, patenkinamas, pagrindinis ir aukštesnysis) šiose mokyklose blogesnis, palyginti su bendrais rajono ir šalies mokyklų rezultatais.

„Įgyvendinant projektą bus siekiama, kad per dvejus projekto įgyvendinimo metus 8 klasės mokinių matematikos pasiekimai padidėtų ne mažiau kaip 15 proc. Projekte dalyvaus ne tik mokyklų matematikos mokytojai, 5–8 klasių vadovai bei mokiniai, bet ir mokyklų direktoriai ir pavaduotojai ugdymui, 5–8 klasių mokinių tėvai, klasių tėvų komitetų ir mokinių tarybų atstovai, – projektą pristatė Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja N. Gotlibienė. – Šis projektas išskirtinis tuo, kad tėvai padės kurti ir įdiegti veikiančią mokinių, mokytojų ir tėvų įsitraukimo bei motyvacijos stiprinimo sistemą.“

Dalinsis patirtimi

Pasak N. Gotlibienės, projekte bus gilinamasi į tai, kaip dirbti su auklėtiniais, organizuoti klasės valandėles, burti mokinių ir tėvų komandas, stiprinti tarpusavio ryšį, diegti mokymosi, kaip vertybės, kultūrą, motyvuoti mokytojus ir juos vertinti.

Dalyviai įgytas žinias mokymuose „čia ir dabar“ principu taikys praktikoje. Bus kuriami matematiniai trumpalaikiai projektai, dalijamasi patirtimi tarp projekto mokyklų mokytojų, ieškoma naujų ugdymo nuostatų ir būdų, organizuojami mokyklose bendri renginiai su tėvų komitetų, mokinių tarybų atstovais, ugdoma refleksijos kultūra.

Bus sukurta ir įgyvendinta klasės vadovų ir matematikos mokytojų veiklos vertinimo sistema pagal organizacinės psichologijos ir vadybos standartus. Taip pat bus sukurta minėtos sistemos interaktyvi IT platforma. Ja galės naudotis ir kitų rajonų mokyklų vadovai bei mokytojai.

Vida VALAITYTĖ-IVAKHNENKO

Autorės nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių