Vėžaičių kultūros centras – prasmingų projektų verpetuose

Vėžaičių kultūros centre Žemaitijos regiono kanklininkų festivalis „Mes Žemaitėjės vākā“.

Maža bendruomenė, bet didelė jėga – pasakysiu taip. Kai žmonės kalbasi, ieško kompromisų ir siekia bendrai išsikeltų tikslų, didėja motyvacija ir pasitikėjimas tais, kurie šalia. Pasiryžusi vadovauti Vėžaičių kultūros centrui jau žinojau tiksliai, kur einu ir ko norėčiau, kad atsitiktų.


Veiklai – išliekamoji vertė
Jaudulys, kad būsiu laukiama ar nelaukiama, ištirpo po pirmųjų vizitų į seniūniją, mokyklą, kaimyninį „Senjorų dvarą“… Gera, kai tau šypsosi ne tik kolegos, bet ir sutikti vėžaitiškiai. Dabar jau ketvirtas mėnuo nuo starto. Kur šiuo metu su komanda esu? Ogi kaip ir Jūs – kelyje, kuriame susitiksime bendrauti, dirbti ir švęsti. Turiu tik pasidžiaugti, kad darbai vyksta, ir padėkoti tiems Vėžaičių kultūros centro darbuotojams, kurie supranta, kad norint pasidžiaugti darbo vaisiais reikia įdėti daug kūrybinių pastangų, kartais tiesiog ir paprasto darbo. Didžiuojuosi ir vertinu naujuosius kolegas, kurie ne vienus metus dirba VKC, ugdo saviveiklininkus, puoselėja savo kolektyvus, kurie garsina Vėžaičius ir rajoną, bei kuria Kultūros centro tradicijas.
Buvęs tuščias projektų segtuvas jau pildomas įvairiais projektais, kurie suteiks mums daugiau galimybių, kad veikla būtų įdomi ir prasminga, turėtų išliekamąją vertę, kad Vėžaičių kultūros centre klegėtų kuo daugiau lankytojų.
Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės Kultūros strategija 2030 m. Vėžaičių kultūros centrui šiems metams numatyti du pagrindiniai renginiai, kuriems papildomai skiriamas Savivaldybės finansavimas: tai – Volmerių dvaro vakarienė ir tradicinės Oninės. Tačiau kultūros veikloje nėra rėmų ir, mano manymu, svarbu išlaikyti ir strategines kryptis, ir siekti kokybės neapribojant kūrybinės saviraiškos, atsižvelgiant ir derinant Kultūros centro ir vietos bendruomenės poreikius bei lūkesčius, ieškant kompromisų, kurie kurtų gražų bendrystės ir partnerystės tinklą. Vėžaičių kultūros centras laikosi dviejų strateginių krypčių: tai Volmerių dvaro istorijos ir tradicijų puoselėjimas bei žemaitiškojo rajono etnoso išlaikymas. Laikantis tų krypčių nuo šių metų sausio 2 d. parengta įvairių projektų, o kai kuriems iš jų jau ir gautas dalinis finansavimas.


Oninės bus 109-osios
Vėžaičių kultūros centro renginiui „Oninės Vėžaičiuose“ pagal projektinį finansavimą gautas ne tik Savivaldybės, bet ir papildomas dalinis Žemės ūkio ministerijos finansavimas. Vėžaičių miestelio istorija yra neatsiejama nuo dvaro, kuris istoriniuose šaltiniuose minimas nuo XVIII a. pradžios, bei grafų Volmerių. Dvaro sodybos architektūrinė, istorinė ir urbanistinė vertė didžiulė. Čia išlikusi ir viena seniausių Telšių vyskupijoje Vėžaičių medinė Šv. Kazimiero bažnyčia, kurią 1784 m. savo lėšomis pastatė grafas Kazimieras Volmeris. Svarbiausia tradicinė metų šventė Oninės vyksta jau nuo 1914 m. Kadangi Vėžaičiuose vyksta Oninių atlaidai, tai su šia bažnytine švente susijusi ir ilgametes tradicijas puoselėjanti šventė. Šiemet jau 109-oji. Šių metų liepos 30 d. esate laukiami Vėžaičių Oninėse.
Džiaugiuosi partneryste su Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešąja biblioteka. Dovilų filialas ruošiasi įgyvendinti tradiciniu tapusį „Mezgimo suolelio“ projektą, kuris šiais metais jubiliejinis 10-asis. Nepražiopsokite šio puikaus renginio nuostabioje Vėžaičių dvaro teritorijoje birželio mėnesį.


Dėmesys istoriniams kostiumams
Tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų mėgėjų meno kolektyvams gamybos ir įsigijimo išlaidų dalinio finansavimo paraiška pateikta Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui. VKC įgyvendina Klaipėdos rajono savivaldybės Kultūros strategijos iki 2030 m. priemonę grafų Volmerių šeimos palikimo istorijos aktualizavimas ir viešinimas. Kultūros centro planuose naujos meno kolektyvų programos, teatralizuotos ekskursijos dvaro teritorijoje ir t. t. Labiausiai šių kostiumų dabar trūksta šokių studijai ,,Karuselė“, kuris šoka istorinius šokius. Kolektyvas susikūręs 1994 metais. Tai labai universalus, įvairių amžiaus grupių šokių kolektyvas. Šokėjai šoka liaudiškus, šiuolaikinius, klasikinius ir istorinius šokius, sėkmingai dalyvauja įvairiuose projektuose, renginiuose, festivaliuose, konkursuose, filmavimuose. Todėl laukiame ir tikimės, kad Savivaldybės, LNKC ir rėmėjų lėšomis įsigysime planuojamus 10 komplektų.


Etnokultūros vystymo kryptys
„Palėkėms kāp atradėms“ projektui gautas Etninės kultūros puoselėjimo ir plėtros Klaipėdos rajone projektų rėmimo programos dalinis finansavimas. Vėžaičių kultūros centras, kuriam priklauso Lapių ir Girininkų skyriai, planuoja renginių ciklą. Klaipėdos rajono strategijoje numatytos dviejų etninių regionų vystymo kryptys, t. y. Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos. Kadangi Vėžaičių seniūnija yra žemaitiškojoje dalyje, o Vėžaičių kultūros centro veiklos vystomos Vėžaičių, Lapių ir Girininkų gyvenvietėse, tai šio etnoprojekto tikslas – suburti seniūnijos organizacijas ir bendruomenes tradicijų puoselėjimui, žemaitiškumo skatinimui ir renginių kokybei gerinti. Dalis planuojamo ciklo renginių jau turi švenčių tradicijas: avikirpis Lapiuose, „Amatas rengia, puošia, maitina…“ (Girininkų amatų kiemelis), „Mes Žemaitėjės vākā“ Vėžaičiuose. Į šį ciklą papildomai įtraukta žemaitiškų skaitymų šventė-konkursas, kiti žemaičių kalbą bei tradicijas puoselėjantys renginiai. Pirmasis ciklo renginys Žemaitijos regiono kanklininkų festivalis „Mes Žemaitėjės vākā“ jau nuskambėjo balandžio 21 d.


Išnaudos vaizdingą aplinką
Norint įveiklinti VKC Lapių skyrių parengta ir pateikta paraiška Vaikų vasaros poilsio programų konkursui Klaipėdos rajono savivaldybėje dienos stovyklai „Atgal į gamtą“. Pasirinkta organizuoti Lapiuose vaikų vasaros stovyklą neatsitiktinai, nes centras turi puikias, erdvias patalpas Lapiuose. Tai puiki vieta esant ir blogam, ir geram orui. Lapiuose parengtas naujas turistinis pėsčiųjų maršrutas „Kalnų takai“. Gyvenvietė įsikūrusi vaizdingoje gamtinėje aplinkoje, kurioje puikios galimybės įvairiausioms veikloms vaikams. Todėl stovykloje planuojami edukaciniai užsiėmimai, diskusijos, žaidimai, žygiai, eksperimentai, įvairūs gamtinių objektų stebėjimai (paukščių, drugelių, vabzdžių, roplių, žinduolių) gamtoje ir pro padidinamąjį stiklą bei mikroskopus, ekspedicinės išvykos, lobių paieškos, išvykos, komandinis ir individualus darbas, refleksijos.

Projekto „Palėkėms kāp atradėms“ pirmasis ciklo renginys Žemaitijos regiono kanklininkų festivalis „Mes Žemaitėjės vākā“ jau nuskambėjo balandžio 21 d. Šio festivalio įkvėpėja – etnokultūros puoselėtoja Ramutė Pozingienė (kairėje).


Kultūros pamokos Italijoje
Esame partneriai ir kartu įgyvendinsime projektą su Vėžaičių bendruomene „Kultūros ir bendrystės tiltai / Ponti di cultura e comunità“. Gautas dalinis finansavimas kelionei į Italiją gegužės mėnesį į festivalį, kuriame atstovausime Vėžaičių seniūnijai, Klaipėdos rajonui ir Lietuvai. Kultūrinę programą festivalyje pristatys 30 Vėžaičių seniūnijoje gyvenančių jaunuolių šokėjų ir vokalo grupės moterys. Tai patriotiškumo ir pagarbos savo šalies kultūrai pamokos. Galimybė užmegzti tarptautinius ryšius su kitais festivalio dalyviais, kaupti tarptautinio bendradarbiavimo patirtis ir jas aktyvinti. Turėsime galimybių pasikviesti į Vėžaičių seniūnijos renginius kitų šalių atlikėjų ir bendruomenių atstovų.
Minėti Vėžaičių kultūros centro projektai ir veiklos – tai tik maža dalis to, ką planuojame ir ką darome. Todėl kviečiu „sekti“ mus. Noriu padėkoti Klaipėdos rajono savivaldybei už vystomas kryptis, suteikiamas galimybes dalyvauti projektinio finansavimo konkursuose ir paramą teikiant paraiškas bei ieškant kitų finansavimų šaltinių.


Tikslas – įgyvendinti svajones
Pasitaikius progai noriu keletą minčių pasakyti ir apie save. Žinau, kad dar vis netyla kalbos apie mano pasirinkimus ir sprendimus. Jaučiu, kaip už nugaros kai kas svarsto apie mano būdą ir gebėjimus. Vėžaičių kultūros centro direktore esu keturi mėnesiai, tačiau kultūroje esu daugiau nei tris dešimtmečius, todėl nebesipasakosiu. Jei kas nežino, tai atsiverskite „Bangos“ laikraščio archyvus, ten yra mūsų rajono kultūros veiklos metraštis, rasite ir mano nuolatinės veiklos akivaizdžius faktus. Pasikartosiu tik primindama savo gyvenimo kredo: „Kas sakė, kad gyvenimas turi būti lengvas? Jis turi būti įdomus.“ Aš tokį ir gyvenu. Kartais tai likimas, susiklosčiusios situacijos, o kartais mano pačios sprendimai. Esu dėkinga visiems ir kiekvienam, kurie mano pasirinkimų ir veiklų kelyje esate šalia, palaikote ir vertinate. Esu dėkinga ir tiems, kurie atvirai kritikuojate ir taip turiu galimybę augti.
Šiandien esu Vėžaičių kultūros centre, todėl mano tikslas, kad čia vykstantis kultūrinis gyvenimas būtų prasmingas ir vėžaitiškiams, ir rajono gyventojams. Jeigu pasiseks, būsime vertingi Lietuvai, o gal ir pasauliui. Niekas neuždraus turėti svajonių bei pačių netikėčiausių idėjų. Kuo dažniau susitikime Vėžaičiuose ir kartu nerkime į kultūros ir istorijos verpetus.


Diana CIPARIENĖ
Vėžaičių kultūros centro direktorė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių