Gargždiškiai piligrimai keliavo Žemaitijos istorijos keliais

Klebonas kanauninkas A. Sabaliauskas Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje papasakojo apie altorius ir paveikslus.

Grupė piligrimų iš Gargždų po kelionės į Kryžių Kalno atlaidus nusprendėme daugiau pakeliauti po Žemaitijos istorines vietoves. 20 aktyvių piligrimų vieną rugpjūčio dieną autobusu išsiruošėme į Varnius. Jie netoli nuo Gargždų, tad kai ką apie juos ir krikščionybės pradžią Žemaitijoje jau buvome girdėję. Apie mūsų kelionės tikslą informavome neseniai ten paskirtą dirbti kleboną kanauninką Andriejų Sabaliauską. Jis, žinomas ekskursijų Telšių vyskupijoje vadovas, sutiko mus priimti.


Pirmiausia aplankėme medinę Varnių Šv. Aleksandro bažnyčią. Ji buvo pastatyta kunigaikščio Vytauto Didžiojo rūpesčiu apie 1414–1416 metus, 1417 metais pašventinta ir pavadinta Šv. Aleksandro vardu, nes toks buvo kunigaikščio Vytauto Didžiojo krikščioniškas vardas. Dabartinė bažnyčia per 600 metų istoriją pastatyta toje pačioje vietoje 1779 metais ir yra ketvirtoji, iki šių dienų tebestovinti bažnyčia.
Sovietų okupacinės valdžios bažnyčia buvo uždaryta 1949 metais ir barbariškai suniokota – paversta sandėliu, parduotuve. 1991 metais grąžinta tikintiesiems ir 1994 m. restauruota ir atšventinta.
Klebono kanauninko A. Sabaliausko vedami nuėjome į Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčią. Ji yra buvusi Žemaičių vyskupijos katedra, pastatyta 1691 metais. Klebonas papasakojo apie bažnyčios altorius, paveikslus, priminė istorinių datų, parodė šventųjų paveikslų. Ypač svarbus ir reikšmingas Vytauto Didžiojo padovanotas Marijos su Kūdikiu paveikslas. Varniuose gyveno ir dirbo vyskupas Motiejus Valančius. Apžiūrėjome prie altoriaus esantį tų laikų vyskupo sostą, paženklintą Angelo sargo paveikslu.

Aktyviausi piligrimai iš Gargždų lankėsi Varniuose, susipažino su bažnyčių istorija.

Labai daug pamatėme, išgirdome, supratome, kad verta didžiuotis savo tautos praeitimi, protėvių architektūra, darbštumu, patriotiškumu. Verta didžiuotis ir džiaugtis, kad esame katalikai, kad per 600 žemaičių krikščioniškumo metų išsaugotos, restauruotos bažnyčios, paminklai.
Mūsų prašymu visa grupė aktyviai dalyvavome šv. Mišiose Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje, kanauninko Andriejaus padedami giedojome, skaitėme Šventąjį Raštą.
Norėdami aplankyti Rainių kankinių koplyčią, prašėme kanauninko klebono Andriejaus, ir jis neatsisakė mums papasakoti, net surado galimybę apsilankyti koplyčioje, nes ne visi joje yra buvę.
Tik pamačius, pabuvojus, pasiklausius galima nors kiek daugiau sužinoti, suprasti, įvertinti ir didžiuotis savo tautos istorija, savo tikėjimu. Dėkingi esame mums vadovavusiam kanauninkui klebonui A. Sabaliauskui už šv. Mišių auką, už nuoširdumą ir mums skirtą brangų savo laiką.

Piligrimų iš Gargždų parapijos vardu
Kazimiera SIPIENĖ
Autorės nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių