Liaudies kūrybos turtai iš praeities – mūsų tautos unikalumas ir grožis

Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai po edukacinės veiklos „Šiaudo pėdsakai baltiškoje ornamentikoje“ Dovilų etninės kultūros centre su edukatore etnologe Dalia Lengvinaite (kairėje), priešmokyklinio ugdymo grupės mokytojomis Donata Žemgulyte ir Renata Rudgalviene (dešinėje).

Žinomas tarpukario Lietuvos tyrinėtojas Antanas Tamošaitis išleistoje knygoje „Sodžiaus menas“ rašė: „Mūsų kartos uždavinys yra tuos liaudies kūrybos turtus, kurie jau išėjo iš gyvenimo apyvartos, surinkti ir neduoti jiems žūti. Bet to būtų maža. Mūsų liaudies meną mes turime visokeriopai palaikyti, iš senų amžių atėjusią jų išvaizdą, raštus, spalvas tobulinti ir taikyti naujiems šių laikų meno dirbiniams.“ Šie žodžiai aktualūs ir šiandien bei skatina semtis įkvėpimo iš mūsų senelių, prosenelių gyvenimo.


Spalio-gruodžio mėnesiais vykdomo jungtinio etninės kultūros projekto „Tautiniai ornamentai – ženklai iš praeities“ (iš dalies finansuojamo Klaipėdos rajono savivaldybės) veiklos praplėtė mokytojų, vaikų, tėvelių žinias apie ornamentus, simbolių kalbą, skatino ugdytinius naudoti šiuos liaudies kūrybos turtus kūrybiniuose darbuose, ieškoti ir iššifruoti raštuose ir ornamentuose užšifruotas žinutes.
Projektą vykdėme 5 įstaigos: Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“, Klaipėdos rajono švietimo centras, Dovilų etninės kultūros centras, Gargždų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, Dovilų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius. Projektas buvo kupinas įvairių veiklų.
Projekto renginiai prasidėjo Dovilų etninės kultūros centre paskaita „Baltų simbolių intertekstualumas. Ornamentai ir simboliai“. Lektorius prof. dr., etnologas Rimantas Balsys Klaipėdos rajono mokytojams – etninės kultūros puoselėtojams pristatė liaudies meno kilmę, puošybos ir simbolikos elementus, jų taikymą šiandienos tautodailininkų kūryboje.
Vyresniųjų ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai dalyvavo edukacinėse veiklose „Šiaudo pėdsakai baltiškoje ornamentikoje“, „Baltiški ornamentai kalėdiniame žaisliuke“ (edukatorė etnologė Dalia Lengvinaitė), „Lietuvių tradiciniai instrumentai ir jų puošyba“ (edukatoriai – etnologai Alvydas ir Jolita Vozgirdai bei meno skyriaus vadovas, renginių organizatorius Donatas Bielkauskas) Dovilų etninės kultūros centre; „Kalėdinių žaisliukų dekoravimas naudojant baltų ornamentiką“ (edukatorė Valdonija Karaliūnienė) Klaipėdos rajono amatų centre Veiviržėnuose; „Miesto herbe tautiniai motyvai“, „Kalėdinio atviruko dekoravimas baltiškais raštais“ (edukatorė Gintarė Sargūnaitė) Gargždų krašto muziejuje. Per du mėnesius įvykdytos 35 edukacinės veiklos, kuriose ugdytiniai mokėsi naudoti tautinius raštus ir ornamentus kūrybiniuose darbuose.
Teminės savaitės „Darželinukų lobių skrynelėje – tautiniai motyvai“ veiklų metu (visose trijose ikimokyklinėse įstaigose) ugdytiniai susipažino ir analizavo tautinių ornamentų simbolinę kalbą, panaudojo įvairius tautinius raštus ir jų elementus antspauduodami, piešdami, kurdami raštus ir ornamentus. Kiekviena savaitės diena buvo skirta vienam baltiškam ženklui. Ugdytinių tėvai įsitraukė į kūrybinį procesą, stiprėjo ugdytinių ryšiai su tėvais, seneliais, artimaisiais. Kūrybinių darbų paroda „Ornamentų žydėjimas“ papuošė Dovilų etninės kultūros centrą.
Projektą baigėme viktorina mažiesiems Dovilų etninės kultūros centre. Dalyvavo 3 komandos: Gargždų lopšelių-darželių „Naminukas“ ir „Ąžuoliukas“ bei Dovilų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus priešmokyklinių grupių ugdytiniai. Viktorinos organizatorės Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos Virginija Martyšienė ir Irena Vilutienė parengė komandoms klausimų, užduočių, kurios skatino panaudoti edukacinėse veiklose teminės savaitės metu įgytas žinias bei patirtį.
Etnogrupės „Dainužė“ dainininkės Irena Barbšienė, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, ir Margarita Kiudytė-Čarienė pristatė dviejų etnografinių regionų Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos tautinius kostiumus, padainavo advento, kalėdinių dainų, uždavė klausimų komandoms.
Viktorinoje dalyvavo šie svečiai: prof. dr., etnologas R. Balsys, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sveikatos ir socialinės politikos skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Dobrovolskienė, Klaipėdos rajono švietimo centro metodininkė Nomeda Skliuderienė, kurie maloniai sutiko dalyvauti komandų vertinimo komisijoje.
Viktorinos pabaigoje komisijos pirmininkas prof. dr. R. Balsys pasidžiaugė priešmokyklinukų gebėjimais, puikiu grįžtamojo ryšio rezultatu. Nugalėjo draugystė.“
Ugdytinius viktorinai parengė priešmokyklinių grupių mokytojos Ilona Sruogienė (Gargždų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“), Sandra Jurgelevičienė (Dovilų pagrindinės mokyklos ikimokyk­linis ir priešmokyklinis ugdymo skyrius), Renata Rudgalvienė ir Donata Žemgulytė (Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“).
Toliau šiuo keliu mums žengti padės knygų apie lietuvių šventes, raštus ir ornamentiką rinkiniai, kurie papildė visų penkių projekto vykdytojų etninės kultūros fondų lentynas, ikimokyklinių įstaigų grupes. Knygomis galės pasinaudoti mokytojai, vaikai, jų tėveliai, etninės kultūros puoselėtojai.
Mes, projekto rengėjai ir vykdytojai, manome, kad gavę pirminių žinių ir pradėję atidžiau stebėti tautinius raštus mokytojai, vaikai ir jų tėveliai supras simbolių kalbą ir jų prigimtį, pastebės mūsų liaudies unikalumą ir grožį, ugdytiniai savo kūrybiniuose darbuose taikys iš senų amžių atėjusius liaudies kūrybos turtus.


Rima BUTKUVIENĖ
Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių