Švietimo bendruomenė: žmogui reikia dvasinio eleksyro

Kūrybišką literatūrinę kompoziciją atliko TAU skaitovai, kankliavo Gargždų muzikos mokyklos mokinys Joris Tulaba.

Literatūrinių skaitymų kompozicija, filosofinės minties sklaida, dainuojamosios poezijos atgaiva – apie tokią prasmingą ašį sukosi rajono švietimo bendruomenės šventinė popietė „Dvasinis eleksyras žmogaus būčiai“ Gargždų kultūros centre.


Literatūrinėje kompozicijoje – apie būtį
Tarpušvenčiu surengtos popietės iniciatorė, Klaipėdos rajono švietimo centro direktorė Ramutė Sirutienė kreipdamasi į renginio dalyvius pasirinko poeto Justino Marcinkevičiaus mintį, atskleidžiančią šventinės popietės esmę. „Visada žemėje per mažai gerų žodžių – meilės, tiesos ir dėkingumo žodžių. Mes dažnai taip ir išsiskiriame, nepasakę jų vienas kitam, nusinešame, užgniaužę juos savo širdyse. Praeiname abejingi pro medį, paukštį, pro žydintį rugį ir pro kenčiantį žmogų, tarytum ne vienos žemės broliai, ne vienos saulės vaikai būtumėm“, – primindama šią Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato žinomą citatą R. Sirutienė akcentavo, kad žmogiškieji ryšiai, įsiklausymas vieniems į kitus yra ne mažiau svarbūs nei darbo ar veiklos rezultatai.

Pedagogų bendruomenei ir Švietimo centro direktorei R. Sirutienei meras B. Markauskas dėkojo už pasiaukojantį darbą.

Trečiojo amžiaus universiteto skaitovų įkvėptai atlikta literatūrinė kompozicija atspindėjo Vytauto Mačernio metų paminėjimo pabaigą ir vietos literatų kūrybos aspektus. Šioje kompozicijoje persipynė egzistencijos filosofija, kaip pasaulio suvokimo būdas, ir atsigręžimas į save: kaip patys suvokiame savojo gyvenimo prasmę. Kūrybišką literatūrinę kompoziciją kūrė TAU skaitovų klubo vadovė Birutė Palubinskienė, dalyvavo į TAU veiklas įsilieję buvę pedagogai Jadvyga ir Antanas Jacikai, Janina Skulskienė, Verutė Nekrevičiūtė ir buvęs viešosios bibliotekos direktorius Juozas Gutauskas.


Kultūros prasmės paieška
Tikra kritinio mąstymo mankšta visiems popietės dalyviams galima pavadinti Gargždų miesto garbės piliečio, filosofo, profesoriaus Alvydo Jokubaičio paskaitą apie tai, kas yra kultūringas žmogus. Jis akcentavo Cicerono mintį, kad kultūra yra sielos kultivacija. Tačiau vienas iš kultūringo žmogaus požymių yra jo suvokimas, kad ne viskas yra kultūra vartotojiškoje kultūroje.


„Anksčiau žemaičiai labai norėjo mokslinti savo vaikus. Tačiau pastaruoju metu kažkas yra negerai. Kodėl kultūringam žmogui nebereikia universiteto?“ – retorine įžvalga ironiškai dalijosi filosofas, prisimindamas ir savo idealizmą, kai iš Gargždų po abitūros autobusu važiavo studijuoti į Vilnių ir kaip naiviai galvojo apie mokslo galią ir universiteto suteikiamą išsilavinimą.


Valandą trukusioje A. Jokubaičio paskaitoje apžvelgta globalizacijos įtaka pamatinių vertybių kaitai šiuolaikinėje visuomenėje, mokslo stigmatizavimas ir ekstremaliose situacijose, laisvės sampratos suvokimas ir jos prasmės devalvacija, piliečio savivoka ir kt.

Kritinio mąstymo valanda – Gargždų miesto garbės piliečio, filosofo, profesoriaus A. Jokubaičio įžvalgos apie tai, kas yra kultūringas žmogus.

A. Jokubaitis pasidžiaugė, kad yra baigęs geriausią mokyklą – Gargždų 2-ąją vidurinę. Ir tai esą ne komplimentas. Jis apgailestavo, kad Klaipėdos rajonas nesididžiuoja Kantvainuose esant didžio filosofo Emanuelio Kanto giminės šaknis.


Pedagogams – vadovų padėka
Švietimo centro direktorė R. Sirutienė akcentavo, kad nors Kultūros centro salė šalta, renginys iš visos širdies buvo skirtas rajono švietimo lyderiams: švietimo įstaigų vadovams, Mokyklų metodinės tarybos nariams, Metų mokytojams ir TAU aktyvui. Renginyje dalyvavo ir Švietimo centro veiklų partneriai – Visuomenės sveikatos biuro, J. Lankučio viešosios bibliotekos, Gargždų atviro jaunimo centro atstovai.


Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas šventinėje popietėje kreipdamasis į švietimo bendruomenę akcentavo mokytojų misijos svarbą. „Tai – vieninteliai žmonės, kurie naktimis nemiega dėl svetimų vaikų. Noriu padėkoti už sunkų darbą ir atsiprašyti, kad gal kartais vien į mokytojus sudedame pernelyg didelius lūkesčius. Tikimės, kad jie mūsų vaikus padarys genijais, mokslininkais, profesoriais. Bet juk nuo mūsų visų bendrų pastangų priklauso, kokią mes turėsime ateities visuomenę. Noriu padėkoti pedagogams už sunkų ir pasiaukojamą darbą“, – švenčių proga linkėdamas ir jų šeimoms geriausios kloties rajono vadovų, Tarybos vardu kalbėjo meras B. Markauskas. Šventinėje popietėje „Dvasinis eleksyras žmogaus būčiai“ taip pat dalyvavo vicemerės Audronė Balnionienė, Ligita Liutikienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja Rasa Petrauskienė.
Švietimo bendruomenės atstovų šventinėje popietėje koncertavo populiariosios „Baltos varnos“.


Vilija BUTKUVIENĖ
A. VALAIČIO nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių