Asociacijos Kretingalės bendruomenės 20-mečiui artėjant

Kretingalės bendruomenės padėkos vakare „Pasibūkim…“

Anot poeto Justino Marcinkevičiaus, „kiekvienas paliekam pėdas žemėj, kai einam laukais, jei gilios – ilgai jos išlieka, jei teisingos – jos tampa keliais“. Artėjant 20-mečio sukakčiai dalijamės apie asociacijos Kretingalės bendruomenės įmintas pėdas Kretingalės miestelio istorijoje.


Stiprūs talentingais žmonėmis
Kretingalės bendruomenė susikūrė 2003 m., šiuo metu joje 101 narys. Nuo įsikūrimo pradžios iki 2020 m. gruodžio mėnesio bendruomenės pirmininku buvo šviesaus atminimo Saulius Paukštys. Būdamas kūno kultūros mokytoju, daug dėmesio skyrė fiziniam aktyvumui, jo iniciatyva Kretingalėje sutvarkytas sporto aikštynas, įrengta žaidimų aikštelė ikimokyklinio amžiaus vaikams, pastatyti lauko treniruokliai, diskgolfo zona. Bendradarbiaujant bendruomenei su VVG „Pajūrio kraštas“, sutvarkyta erdvė miestelio Gėlių gatvėje šalia lopšelio-darželio, kurioje iškilo krepšinio aikštelė, treniruokliai, suoliukai.
Bendruomenė stipri talentingais žmonėmis, vienas iš jų – buvęs Kretingalės pagrindinės mokyklos direktorius, mokytojas Stanislovas Vasiliauskas, kuris Klaipėdos rajono laikraščio „Banga“ skelbtame konkurse išrinktas 2011 Metų žmogumi už liaudies tradicijų puoselėjimą bendruomenėje ir jos vardo garsinimą šalyje. Jo dėka buvo suburtas Kretingalės bendruomenės choras, kurį lankė net 27 kretingališkiai, ir Tautiškai giesmei giedoti sutelkta bendruomenė minint liepos 6-ąją – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną. Vėliau ši diena tapo pagrindine Kretingalės miestelio švente, o suburtas choras – Kretingalės kultūros centro mišriu choru „Rūtenis“, kuriam šiuo metu vadovauja chormeisterė Gintarė Stankūnaitė. Choras yra nuolatinis Lietuvos dainų šventės Vilniuje ir Vakarų krašto dainų šventės Klaipėdoje dalyvis, aktyviai koncertuojantis ir kt. miestuose.


Džiaugiamės rėmėjų iniciatyvomis
Kretingalės bendruomenėje yra iniciatyvių verslininkų. 2010 m. Daivos ir Augenijaus Gudžiūnų dėka įrengtas Kretingalės evangelikų liuteronų bažnyčios – miestelio pasididžiavimo – apšvietimas. Šioje šventovėje meldžiasi abiejų konfesijų – evangelikų liuteronų ir katalikų tikėjimą išpažįstantys žmonės.
Bendruomenė garsi kultūriniais Kretingalės muzikos festivaliais, kuriems pradžią 2011 m. suteikė verslininkai D. ir A. Gudžiūnai. Šiuo metu ši tradicija asociacijos Kretingalės bendruomenės puoselėjama ir tęsiama 11 metų. Keletą metų šie festivaliai finansuojami pateikus paraišką LR žemės ūkio ministerijai pagal nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtintas taisykles.
Energingai prie Kretingalės miestelio gerovės kūrimo jungiasi ir bendruomenės tarybos narys, ūkininkas Manfredas Skroblys. Tai žmogus, kuris negaili vertingų įžvalgų, patarimų ir laiko, nuolat geranoriškai prisideda finansine parama.
Daugelį metų kretingališkius ir miestelio svečius džiugino mažųjų kretingališkių išradingai kurti žaisliukai kalėdinei eglutei prie kavinės-baro „Kukudra“ (vadovė D. Gudžiūnienė). Bend­radarbiaujant įvairioms vietos įstaigoms Kretingalės miestelio erdvės ir dabar puošiamos Velykoms margučių medžiais, o aikštės pražysta margaspalvėmis gėlėmis Motinos dienai.


Prasmingų renginių įvairovė
Aktyviai bendruomenei ilgi žiemos vakarai niekada neprailgdavo. Dažnai vakarop į Kretingalės pagrindinės mokyklos sporto salę rinkdavosi krepšinio mėgėjai ne tik iš Kretingalės miestelio, bet ir iš aplinkinių kaimų. Nuo 1983 m. vykstantis kalėdinis krepšinio turnyras, kurį pradėjo organizuoti S. Paukštys su bendraminčiu Alvydu Miliniu, tapo populiariausiu ir labiausiai miestelio jaunimo laukiamu renginiu. Pagrindinis šio renginio rėmėjas buvo Kretingalės kooperatinės žemės ūkio bendrovės pirmininkas Gerardas Liorenšaitis.
Nuo pat asociacijos Kretingalės bendruomenės įsikūrimo pradžios kasmet advento laikotarpiu vyksta tradiciniai kretingališkių susibūrimai „Pasibūkim…“ Jaukioje kavinėje-bare „Kukudra“ žvakių šviesoje ir prie kavos puodelio apžvelgiami metų bendruomenės pasiekimai, apdovanojami aktyviausi, labiausiai tais metais nusipelnę gyventojai, gražiausių sodybų šeimininkai, jaunieji ūkininkai, sporto aktyvistai ar kitaip Kretingalę garsinantys žmonės.
Daugelį metų Kretingalėje vyksta vasaros sporto šventė „Naktinis krepšinis“. Krepšinio turnyras neabejotinai reikšmingas tiek sportiniu, tiek socialiniu atžvilgiu Kretingalės miesteliui. Tai šventė, suburianti jaunus ir vyresnius aktyvaus sporto mėgėjus iš viso Klaipėdos rajono išbandyti savo jėgas krepšinio aikštelėje.
Vienas iš svarbiausių asociacijos Kretingalės bendruomenės tikslų – plėtoti ir palaikyti ryšius su kitomis bendruomenėmis Lietuvoje ir užsienyje. Aktyvūs bendruomenės valdybos nariai rašo ir įgyvendina įvairius projektus. Bendruomenei rūpi, kad žmonės gyventų gražiau, įdomiau, sveikiau. Asociacijos nariai keliauja, domisi kitų bend­ruomenių veiklomis, susipažįsta su Lietuvos lankytinomis vietomis. Lankydamiesi Punsko valsčiuje (Lenkija), žavėjosi lietuvybės puoselėjimu, įgyvendintais Europos projektais. Ventspilyje (Latvija) susipažino su šio miestelio viešųjų erdvių tvarkymo patirtimi. Na, o kiek kretingališkių keliauta Lietuvoje – sunku ir suskaičiuoti!

Pažintis su runomis ant akmenų su bendruomenės nariu K. Savicku.

Dėmesys lietuvių tradicijoms
Nuo bendruomenės įsikūrimo pradžios visuomeniniais pagrindais buhaltere dirbo Eglė Jaugelavičė, kuri 2021 m. tapo asociacijos Kretingalės bend­ruomenės valdybos pirmininke. Puikiai išmanydama buhalterinę apskaitą, Eglė geranoriškai pagelbsti ir kaimyninėms bend­ruomenėms. Pirmininkė Kretingalėje vykstantiems renginiams nuolat aktyviai ieško finansinių rėmėjų. Bendruomenės veikloje Eglė daug dėmesio skiria lietuviškų tradicijų puoselėjimui, gamtai, ji tariasi su bendruomenės gyventojais, išklauso juos ir kartu ieško įvairių sprendimų, o šiuo metu sprendžia vieną iš aktualiausių miestelio problemų – Klaipėdos gatvės sutvarkymą. Vadovaujant E. Jegelavičei bendruomenė teikė idėjas Klaipėdos rajono dalyvaujamojo biudžeto projektui „Tavo idėja“. Šiais metais kretingališkiams buvo pristatytos net 3 idėjos.
Vykdydama kretingališkių apklausą ir atsižvelgdama į jų poreikius, asociacija Kretingalės bendruomenė siūlo gyventojams įvairias edukacijas: keramikos užsiėmimus, vilnos vėlimo, muilo gamybos ir kt.


Sėkmingai įgyvendinti projektai
2021 m. sėkmingai įgyvendinti šie projektai: „X Kretingalės muzikos festivalis“ (festivaliui organizuoti gauta 1 500 Eur parama); „Kultūrinės ir sportinės veiklos organizavimas Kretingalėje“ (jam įgyvendinti panaudota 3 561 Eur); „Mums gera būti kartu“ (įgyvendinti gauta 4 000 Eur). 2022 m. sėkmingai įgyvendinti šie projektai: „XI Kretingalės muzikos festivalis“ (gauta 2 000 Eur parama); „Kultūrinės, pažintinės ir sportinės veiklos organizavimas Kretingalėje“ (projektui įgyvendinti panaudota 4 700 Eur); „Bendruomenės stiprybė tradicijų tęstinume“ (projekto vertė – 1 749 Eur, iš jų 1 000 Eur – Savivaldybės lėšos); „Sveika, gamtą mylinti Kretingalės bendruomenė“ (projekto vertė – 4 000,66 Eur).
Kretingalės bendruomenė ne tik įgyvendina įvairius projektus, bet puikiai bendrauja ir bendradarbiauja su seniūnija, įvairiomis įstaigomis ir įmonėmis. Aktyvus bendruomenės narys seniūnas Žigintas Narmontas visada pirmas ateina į pagalbą įgyvendinant įvairius projektus, teikia pasiūlymus, įvairią pagalbą.
Aktyvi bendruomenės pirmininkė E. Jaugelavičė domisi Kretingalės miestelio istorija (šiais metais Kretingalei sukanka 770 metų). Jai talkina aktyvus bendruomenės narys Kazys Savickas. Jis jau pateikė daug informacijos apie akmenyse užrašytas runas, Kretingalės praeitį, supažindino su buvusiais dvarais. Tiek bendruomenės, tiek jos pirmininkės E. Jaugelavičės noras – išleisti knygą apie Kretingalę. Manau, mums tai pavyks.


Didžiuojamės savo nariais
Aš, kaip ilgametė Kretingalės gyventoja, Kretingalės seniūnaitijos seniūnaitė ir Kretingalės bendruomenės narė, didžiuojuosi, kad Kretingalės bendruomenę papildo nauji, kupini įvairių idėjų žmonės. Viena iš jų – Eglė Noreikienė. Aktyvi narė padėjo suburti bendruomenę puošiant miestelio erdves seniais besmegeniais (prieš šv. Kalėdas), velykiniais kiaušiniais prieš Velykas ir įvairiaspalvėmis gėlėmis prieš Motinos dieną.
Adelės Domarkienės dėka po daugelio metų Kretingalės bend­ruomenėje atgaivinta gegužinių pamaldų tradicija. Visą gegužės mėnesį tikinčiųjų grupelė, per 20 žmonių, renkasi Kretingalės evangelikų liuteronų bažnyčioje ar kitose patalpose (seniūnijoje, Kultūros centre) ir meldžiama Švenčiausiosios Mergelės Marijos Litanija.
Asociacija Kretingalės bend­ruomenė laukia visų – skirtingo amžiaus, pažiūrų ir tikėjimų – gyventojų, mylinčių savo gimtąjį kraštą ir norinčių matyti miestelį išpuoselėtą, šiuolaikišką ir įdomų, o jo žmones – laimingus, sveikus ir prasmingai bendrystėje leidžiančius savo laiką nuostabiame Danės upės ir Kretingalės vaizdingo parko gamtos prieglobstyje.

Regina BARANAUSKIENĖ
Kretingalės seniūnaitijos seniūnaitė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių