Šventadienio iškilmės Judrėnuose: pagarba gražiems darbams

Aktyvūs judrėniškiai kartu su renginio „Senojo namo pasakojimas“ svečiais.

Rudens spalvomis švytinčiuose Judrėnuose rugsėjo 25 d. buvo akivaizdu, kad judrėniškiams yra artimas Dievo įsakymas „Sekmadienį švęsk“, reiškiąs būtinybę rasti laiko šviesiems, geriems ir maloniems dalykams. Vadinasi, skirti tam tikrą laiką Dievui, maldai, savanorystei, geriems darbams, džiaugsmui, santykiams. Minėtą šventadienį čia buvo net trys progos kartu pasidžiaugti: Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje Švč. Mergelės Marijos, belaisvių užtarėjos, atlaiduose Šv. Mišioms vadovavo J. E. Telšių vyskupas A. Jurevičius, kuris po bažnytinės iškilmės pašventino bendruomenės namų rekonstrukcijos pabaigtuves, o Kultūros namuose surengta prisiminimų popietė ir fotografijų paroda „Senojo namo pasakojimas“.


Kritiškai vertino situaciją
J. E. Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius tęsia ganytojišką kelionę po Klaipėdos rajono parapijas. Neseniai lankęsis Plikių parapijos 90-mečio įkūrimo iškilmėse vyskupas praėjusį sekmadienį vadovavo šv. Mišioms Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje. Gausiai susirinkusiems parapijiečiams ir svečiams Telšių vyskupas homilijoje priminė dvejopą žemiškojo turto paskirtį: pozityvi prasmė tai yra Dievo palaimos ženklas, tačiau Biblija apie turtą kalba ir kaip apie pagundą, suvedžiotoją, kuris žmogų nukreipia nuo galutinio tikslo. Žmogui reikia materialinio pagrindo, bet beribis turto siekis, prisirišimas prie jo gali turėti pražūtingų pasekmių žmogaus dvasiai. Turtas yra palaima, kai juo dalijamasi ir už jį Dievui dėkojama.
Telšių vyskupas taip pat atkreipė dėmesį, kad mūsų valdžios žmonės, kai šiuo sunkiu laikotarpiu reikia galvoti apie valstybės ir tautos išgyvenimą, Seime svarsto antraeilius klausimus, anot vyskupo, tuos, „kurie žemiau juostos“, bet likimo valiai palieka krizės aktualijas.
Po šv. Mišių aukos saulės nutviekstu keliu, aidint sutartinoms giesmėms, apie bažnyčią ėjo Švenčiausiojo Sakramento procesija, kurioje bažnytines vėliavas ir regalijas pagarbiai nešė ne tik parapijiečiai, bet ir iškilmės svečiai.
Judrėnuose vykusiuose renginiuose Telšių vyskupą A. Jurevičių lydėjo generalvikaras kan. Vilius Viktoravičius, Endriejavo ir Judrėnų parapijų klebonas Robertas Romanovskis, Gargždų dekanas, parapijos klebonas kanauninkas Jonas Paulauskas, Švėkšnos parapijos klebonas Julius Meškauskas, keturi Telšių seminarijos klierikai.

Sutelktinio darbo rezultatas
„Lietuviškas žodis „švęsti“ yra tos pačios šaknies kaip šventas, švisti, šviesa. Švęsti sekmadienį reiškia elgtis taip, kad taptume truputį geresni. O tai ir yra tikrasis šventadienis. Nutaikę tokią neeilinę progą, kai sekmadienį pas mus vieši Telšių vyskupas, pasiryžome ir Judrėnų bendruomenės namų antrojo aukšto rekonstrukcijos pabaigtuvių ceremonijai“, – kalbėjo Judrėnų Stepono Dariaus bendruomenei vadovaujanti Veiviržėnų kultūros centro Judrėnų skyriaus režisierė Vilija Norvilienė ir akcentavo, kad tai yra visų judrėniškių savanoriškas, sutelktinis darbas. Seniūnijos seniūnas Zigmas Siminauskas pritardamas iniciatyvoms padėjo kuo tik galėjo.
Bendruomenės namai iš buvusio seno parapijos (klebonijos) pastato rekonstruoti jau keleri metai, tačiau po šio didžiulio darbo bendruomenė ryžosi įgyvendinti dar vieną vietos veiklos projektą „Judrėnų Stepono Dariaus bendruomenės namų antro aukšto pritaikymas apgyvendinimo paslaugų teikimui“. Antrajame aukšte įrengti keli jaukūs miegamieji kambariai, sanitariniai mazgai. Patogioje aplinkoje gali ilsėtis per 20 žmonių. Pirmajame aukšte jau anksčiau įveiklinta renginių salė, kulinarinio paveldo virtuvė.
„Mūsų bendruomenės viešbutyje jau yra miegoję ir gerai žinomi žmonės, pavyzdžiui, J. Valančiūnas, R. Paksas, tad esame garsūs“, – šypsojosi V. Norvilienė.
Perkirpdamas simbolinę įkurtuvių juostelę ir pašventinęs bendruomenės namus ir naujausią darbą – antrąjį aukštą Telšių vyskupas A. Jurevičius sakė esąs maloniai nustebintas, kokie aktyvūs, darbštūs, veiklūs yra judrėniškiai: kai šiuo metu daug kas užsidaro, jie nepabijojo išbandymų statyti, rekonstruoti, plėsti savo veiklą.
Kartu su judrėniškiais šventadienį šventė ir džiaugėsi bend­ruomenės namų įveiklinimu, gražias bendruomenės iniciatyvas sveikino ir už nuveiktus darbus dėkojo Klaipėdos rajono savivaldybės meras Bronius Markauskas, vicemerė Violeta Riaukienė, Administracijos direktorius Sigitas Karbauskas.
Minėto projekto įgyvendinimui iš VVG „Pajūrio kraštas“ projektų skirta apie 100 000 eurų, Klaipėdos rajono savivaldybės parama – 25 390 eurų. „Judrėniškių projektas yra vienas iš sėkmingiausių“, – įvertino VVG „Pajūrio kraštas“ valdybos pirmininkė Raimonda Damulienė.


Prisiminė namo istoriją
Sekmadienio iškilmių dalyviai Judrėnų kultūros namuose apžiūrėjo fotografijų parodą „Senojo namo pasakojimai“ – tai nuotraukose dokumentuoti darbai, kuriuose atsispindi, kaip judrėniškiai sukiužusį buvusį klebonijos pastatą bendromis pastangomis per pastarąjį dešimtmetį pavertė šiuolaikiškais bendruomenės namais.
Prisiminimų popietės vedėjai V. Norvilienė ir Stepono Dariaus memorialinio muziejaus vadovas Mėčislovas Raštikis akcentavo, kad Judrėnų ir parapijos bažnyčios istorija yra išdėstyta istorikės Janinos Valančiūtės sudarytame leidinyje „Judrėnų seniūnijos istorija“.
Viena seniausių Telšių vyskupijoje Judrėnų bažnyčia istoriniu ir architektūriniu požiūriais yra visos Žemaitijos medinės liaudiškos architektūros unikumas. XVII amžiuje iškilusios bažnyčios statytojai ir fundatoriai, rėmę ją ir dotacijomis bei išrūpinę parapinės bažnyčios statusą, buvo Judrėnų dvarininkai Semaškos. Tuometis Žemaičių vyskupas Aleksandras Mikalojus Horainas bažnyčiai suteikė Šv. Antano titulą ir titulinius Šv. Antano atlaidus.
Per Antrąjį pasaulinį karą buvo apgadintas bažnyčios stogas, per sovietinę okupaciją bažnyčios žemės buvo nacionalizuotos, o ji pati 1949 m. uždaryta. Klebonijoje įkurdinti kultūros namai, špitolėje – ambulatorija ir komunaliniai butai. Tikintiesiems protestuojant pagaliau leista bažnyčia naudotis nuomos teise.
Judrėnų kultūros namų scenoje renginio vedėjai pakvietė prisiminimais pasidalinti judrėniškius, kurie pamena, kas anksčiau vyko buvusiame klebonijos pastate, tad įvairiausių pasakojimų – graudžių, skaudžių, o ir linksmų pynės vijo viena kitą. Popietėje nuoširdžiai padėkota aktyviausiems bendruomenės nariams, kurie itin padėjo rekonstruojant šį pastatą ir įkuriant bendruomenės namus.

Vilija BUTKUVIENĖ
A. VALAIČIO nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių